Wybierz język: PL | EN | DE

Realizowane przez nas projekty

Innowacyjna technologia przetwarzania drutu ze zużytych opon do postaci pełnowartościowego produktu w procesie metalurgicznym.

Dział gospodarki (wg PKD): 72.1 - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA/BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE/Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

Obszar badawczy: Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów

Okres realizacji: 01.02.2015 - 30.04.2017

Streszczenie projektu: Celem jest uzyskanie maksymalnej wartości dodanej w procesie recyklingu drutu ze zużytych opon samochodowych do procesów wytapiania, odlewania i przeróbki plastycznej stali na wyroby najwyższej jakości jak drut na kordy opon, wyroby kute i walcowane dla motoryzacji, energetyki, przemysłu wydobywczego itp. Innowacyjność w projekcie stanowi technologia przerobu oparta na jednostadialnym urządzeniu metalurgicznym do odwęglania kąpieli metalowej gazowym tlenem. Umożliwi ono bezpośrednie zastosowanie maksymalnej ilości złomu drutu kordu w procesie wytapiania i rafinacji stali. Wynikiem realizacji projektu będzie koncepcja modułowej linii technologicznej dla przedsiębiorstwa branży metalowej. Efektem ekologicznym będzie zawrócenie do obiegu złomu drutu kordu w produkcji wyrobów stalowych o największej wartości dodanej z czego również generowany będzie efekt ekonomiczny. W wyniku realizacji projektu cena sprzedaży złomu drutu kordu wzrośnie o 100%.

Projekt realizujemy przy współpracy z

Strona projektu: www.korstal.kupiecsa.pl

Lista projektów: