Wybierz język: PL | EN | DE

Realizowane przez nas projekty

Opracowanie innowacyjnej, energooszczędnej technologii wytwarzania wyrobów aluminiowych z odpadów poprodukcyjnych

Informujemy, że w marcu 2017 roku jako Lider Konsorcjum wraz z Politechniką Śląską, Politechniką Warszawską i Instytutem Metali Nieżelaznych, podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie innowacyjnej, energooszczędnej technologii wytwarzania wyrobów aluminiowych z odpadów poprodukcyjnych” w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe I prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0366/15-00
Data złożenia wniosku: 2016-07-29
Numer naboru: 1/1.1.1/2016


Kierownik Projektu: Hubert Maternik
Termin realizacji projektu: 1.01.2017 do 30.06.2021
Całkowity koszt realizacji Projektu: 11.584.587,00 PLN
w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 7.677.764,85 PLNPrace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Lista projektów: